Jura Krakowsko-Czestochowska- Rezerwat Parkowe

Jura Krakowsko-Czestochowska- Rezerwat Parkowe

Jura Krakowsko-Czestochowska: Rezerwat Parkowe

Jest to charakterystyczne miejsce, które warto zwiedzić zawsze, kiedy jest się na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Jest to rezerwat przyrodniczy, który jeszcze jakiś czas temu, a dokładniej w latach 1852 – 1858 należał do generała Wincentego Krasińskiego. Był to ojciec http://ladeco.pl znanego wieszcza literackiego, Zygmunta Kasińskiego.www.sklepykrzys.pl/category/kosmetyki To rozwijający się nadal obszar zieleni, który stanowi jedno z najbardziej wartościowych miejsc do zwiedzenia.

Największy rozkwit tego obszaru parkowego nastąpił w czasach romantyzmu. Warto wiedzieć, że sam rozwój tego rezerwatu został zapoczątkowany przez Wincentego Krasińskiego. Dlaczego? Otóż wszystko wynikało z faktu zażyłych relacji, jakie utrzymywał on z jednym ze swoich znajomych, związanych z przyrodą zawodową. Był to przyjaciel rodziny Antoni Waga, który był cenionym przyrodnikiem.

Pod jego wpływem zatem doszło przez Krasińskich do doprowadzenia do rozwoju tego miejsca na mapie Polskie. Ogólnie w 1881 roku doszło do założenia pstrągarni. Jeszcze dekadę później natomiast swoje działania w tym obszarze wskazał hrabia Karol Raczyński, będący wnukiem Zygmunta Krasińskiego. Warto wspomnieć, że zakazał on wycinania lasów w tym fragmencie Wyżyny, a zatem zaczęto małymi kroczkami tworzyć przestrzeń rezerwatową. W konsekwencji tego ograniczano sukcesywnie wstępy do lasów. Co miało miejsce w szczególności w latach międzywojennych, kiedy wyżej wymieniony hrabia Karol Raczyński zainwestował nawet w posadę strażnika, mającego bronić wejścia w obszary lesiste wskazanego obszaru rezerwatowego.

Musimy wiedzieć, że w 1927 roku zaczęto mówić już stricte o wydzielonym konkretnie rezerwacie Parkowe. Rezerwat miał wtedy powierzchnię ponad stu hektarów. W roku 1934 natomiast utworzony został rezerwat chroniący źródła po to, aby doprowadzić dopływ wody do pstrągarni, jaka się tam znajdowała. Wówczas powierzchnia ta wynosiła ponad dwieście hektarów. Musimy wiedzieć, że formalnie, oficjalnie rezerwat został ponownie stworzony, wręcz odtworzony w latach powojennych w 1957 roku.

Na terenie chronionym jest ponad sto pięćdziesiąt hektarów. Ten teren obejmuje przepiękne, malownicze tereny, w tym na przykład fragmenty doliny Wiercy. Wówczas powstały także zbiorowiska roślinne, o które mocno zadbano. Były tam grądy, łęgi oraz ciepłolubne buczyny storczykowe, kwaśne buczyny niżowe, świeży bór sosnowy, bory mieszane sosnowe i dębowe oraz sosnowo-dębowe a także buczyna sudecka itd. Jeżeli chodzi stricte o rośliny –kwiaty, jakie ten teren porastają i upiększają, to warto wymienić lilię złotogłów, śnieżyczkę przebiśnieg, gnieźnika leśnego, czosnek niedźwiedzi, starca Fuchsa. Ze zwierząt natomiast dominują tam sarny, dziki, nietoperze. Sporo tam rozmaitych rodzajów ptaków. Rezerwat ten znajduje się także w ciekawie ukształtowanym terytorialnie obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

Jest tam jaskinia Grota Niedźwiedzia, masywy skalne Brama Twardowskiego. Wartym obejrzenia punktem okazuje się też miejsce zwane Diabelskie Mosty. Jest to obszar chroniony, który ma też sporo dawnych zabytkowych budynków.

napisane przez: