Jura Krakowsko-Czestochowska- Zamek i rezerwat Ostreznik

Jura Krakowsko-Czestochowska- Zamek i rezerwat Ostreznik

Jura Krakowsko-Czestochowska: Zamek i rezerwat Ostreznik

Jeżeli będziesz w rejonie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, nie ma mowy o tym, abyś nie odwiedził przepięknego, malowniczego miejsca, jakim jest jeden z wielu występujących tam rezerwatów przyrody. Mowa o Ostrężniku a zatem takim punkcie na terenie charakteryzowanej Wyżyny, który znajduje się w rejonie osady o identycznej nazwie.niemiecka chemia To miejsce powstało już lata temu, a ukształtowało się jako rezerwat w oficjalnym tego słowa znaczeniu w roku 1960. Nie jest to szczególnie duża powierzchnia, bowiem wynosi ona średnio niewiele ponad cztery hektary. Występują tam wzniesienia wapienne, a także jaskinie.

Jest tam na przykład popularna Jaskinia Wiercica, Jaskinia Wierna oraz Jaskinia Ostrężnicka. Nie są to jednakże punkty turystyczne, a więc nie są one udostępnione do zwiedzania w charakterze masowym. Warto wiedzieć, że jaskinie te pełniły niesamowicie ważną rolę już lata temu. Były to miejsca partyzanckie, wykorzystywane przez partyzantów w okresie trwania drugiej wojny światowej. Jeszcze innym wartościowym ich punktem okazuje się okresowe wywierzysko i to nie jedno, jakie występuje na tym terytorium. W konsekwencji tego można mówić o źródłach krasowych czyli Źródłach Zdarzeń. Warto wiedzieć, że na terenie rezerwatu jest także las, jaki tworzony jest głównie przez bukowe i grabowe a także bukowo-grabowe drzewostany.

Musimy też wspomnieć o przepięknych ruinach dawnej warowni, jakie są dość nikle, ale bardzo tajemnicze. Prawdopodobniej pochodzą one z okresu czternastego stulecia. Musimy także zdawać sobie sprawę z tego, że ten obiekt stanowi jeden z punktów obronnych, najbardziej charakterystycznych w całej Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Tam pojawił się także zamek, jaki zbudowany został lata temu przez Władysława Opolczyka. aby dowiedzieć się więcej kliknij tu. Warto także wspomnieć o Szlaku Warowni Jurajskich a także wielu innych trasach turystycznych, w tym chociażby Szlaku Orlich Gniazd.

napisane przez: