Skaly Kroczyckie

Skaly Kroczyckie

Jura Krakowsko-Czestochowska – atrakcje: Skaly Kroczyckie

Jeżeli w najbliższym czasie wybierasz się do rejonu Jury Krakowsko-Częstochowskiej, koniecznie musisz zwrócić uwagę na obejrzenie malowniczego miejsca turystycznego, jakim są Skały Kroczyckie. Jest to pasmo wapienne, kilkukilometrowe, które jest ciągiem charakterystycznych wzniesień.ile za oc samochodu Umiejscowione są one w środkowej części Jury. Wywodzą się od Kroczyc a zatem niedaleko umiejscowionej miejscowości. Jest to teren bardzo skalisty, ale także porastający przez zalesione wzgórza. Warto wspomnieć także, że pasmo to rozciąga się przepięknie wzdłuż trasy Żarki – Kroczyce. Prowadzi do okolic Kostkowic. Jest to teren, na jakim występują natomiast rekreacyjne zalewy.

Musimy wiedzieć, że widokowa jest tam Góra Zborów, jaka inaczej określana jest mianem Berkowej Góry. Za charakterystyczny punkt z kolei rozumie się ostańce skalne o nietypowych kształtach. Jest tam skała Młynarza, Zakonnica, Mama, Tata, Lalka, Wielbłąd, Budda, Napoleon, Mały Dziad. Warto także będąc w tym terenie nie pominąć oryginalnych jaskiń, w tym zwłaszcza Jaskini Głębokiej, która znajduje się w Kruczych Skałach. Przynależy do masywu Góry Zborów.

napisane przez: