Zamek Bakowiec

Zamek Bakowiec

Jura Krakowsko-Czestochowska – atrakcje: Zamek Bakowiec

Zamek Bakowiec jest to miejsce wzniesione na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej w wieku czternastym. Jest to dawna warownia, która była przynależna do rodu Toporczyków. W tym miejscu zasłynął Władysław Łokietek.operat szacunkowy gdańsk

napisane przez: