Gora Zborow

Gora Zborow

Jura Krakowsko-Czestochowska – atrakcje: Gora Zborow

Gora Zborow

Będąc w rejonie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, nie możesz nie obejrzeć Góry Zborów, która jest zbiorowiskiem rozmaitych, niesamowicie oryginalnych i ciekawych rzeźbień – form ostańców skalnych, jakie napominają swym wyglądem ludzi oraz postury zwierzęce. Jest tam Zakonnica. Mama, Tata, Samotna Dziewica, Lalka, Mały Dziad, Wielki Dziad, Budda, Napoleon, Młynarz, Kruk czy Baba.http://www.speed.auto.pl

Kolejna kwestia to to, że Ladeco – fotele biurowe Gdańsk w rejonie charakteryzowanych gór występuje też bardzo ciekawa szata roślinna ozdobna. Jest to miejsce w rejonie rezerwatu., zatem roślinności tam nie brak. Pojawiają się lasy sosnowe, las grądowy, buczyna, murawy ciepłolubne, zbiorowiska naskalne. Jest tam też wiele gatunków zwierząt w tym skalnik czy motyle. Jest też to miejsce zbiorowiskowe ptactwa typu drozd skalny, puchacz oraz krzyżodziób sosnowy bądź krzyżodziób świerkowy, dzierzba rudogłowa oraz kopciuszek.

napisane przez: