Gora Zborow

Gora Zborow

Jura Krakowsko-Czestochowska – atrakcje: Gora Zborow

Gora Zborow

Będąc w rejonie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, nie możesz nie obejrzeć Góry Zborów, która jest zbiorowiskiem rozmaitych, niesamowicie oryginalnych i ciekawych rzeźbień – form ostańców skalnych, jakie napominają swym wyglądem ludzi oraz postury zwierzęce. Jest tam Zakonnica. Mama, Tata, Samotna Dziewica, Lalka, Mały Dziad, Wielki Dziad, Budda, Napoleon, Młynarz, Kruk czy Baba.

Kolejna kwestia to to, że Ladeco – fotele biurowe Gdańsk w rejonie charakteryzowanych gór występuje też bardzo ciekawa szata roślinna ozdobna. Jest to miejsce w rejonie rezerwatu., zatem roślinności tam nie brak. Pojawiają się lasy sosnowe, las grądowy, buczyna, murawy ciepłolubne, zbiorowiska naskalne. Jest tam też wiele gatunków zwierząt w tym skalnik czy motyle. Jest też to miejsce zbiorowiskowe ptactwa typu drozd skalny, puchacz oraz krzyżodziób sosnowy bądź krzyżodziób świerkowy, dzierzba rudogłowa oraz kopciuszek.

napisane przez: