Diabelskie Mosty

Diabelskie Mosty

Jura Krakowsko-Czestochowska: Diabelskie Mosty

Do najbardziej oryginalnych i charakterystycznych miejsc na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej warto zaliczyć między innymi Diabelskie Mosty. Jest to osobliwość wręcz całego rejonu doliny Wiercicy i terenów zwanych okolicami Złotego Potoku. Jest to miejsce, jakie usytuowane jest na obszarze rezerwatu przyrodniczego Parkowe.http://www.ladeco.pl Znajduje się tam cała masa rozlicznych typów ostańców skalnych, do tego wiele pieszych szlaków.

koszulki z nadrukiem

Ponadto jest tam sporo szczelinowych form skalnych. W konsekwencji tego można stwierdzić, iż jest to atrakcja krajobrazowa. Nazwa ta natomiast zrodziła się od osoby Zygmunta Krasińskiego, który preferował długie spacerowanie po Złotym Potoku. Jest to charakterystyczny kompleks, jaki został odgrodzony szczelinami form skalnych. Jest to malowniczy rejon, który stanowi ciekawą atrakcję krajobrazową. Na temat Diabelskich Mostów krążą rozmaite legendy. Jest to miejsce, skąd jak głosiły legendy, można było obejrzeć odbijającego się na księżycu Twardowskiego.

Zamek tam znajdujący się został jednakże zniszczony. W połowie dziewiętnastego stulecia pojawiła się natomiast nazwa Diabelskie Mosty. W roku 1944 miała tam miejsce partyzancka akcja, jaka była realizowana przez Armię Krajową.

napisane przez: